ΚΙΝΗΤΡΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Ι. Cash Rebate 

Η εφαρμογή του Ν.4487/2017 για τη λειτουργία του cash rebate, αποτέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 (Ν. 4563/2018), το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%, ενώ από τον Ιούλιο 2020 (Ν. 4704/2020) ανέρχεται στο 40%, προσφέροντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για την υπαγωγή τηλεοπτικών σειρών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα €15.000 έως €25.000 ανά επεισόδιο) και των ψηφιακών παιχνιδιών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα €30.000). Η νέα νομοθεσία προβλέπει ως κατώτατο όριο τα €60.000 τόσο για τις ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) όσο και για τις ταινίες μικρού μήκους, ενώ το κατώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών για τις κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας παραμένουν τα €100.000.

Το ελληνικό cash rebate δεν έχει πλαφόν στην επιστροφή χρημάτων: μεγαλύτερη επένδυση σε επιλέξιμες δαπάνες ισούται με μεγαλύτερη επιστροφή από το πρόγραμμα! Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. Η χρηματοδότηση της επιχορήγησης εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το οποίο έχουν δεσμευτεί €75.000.000 για τα έτη 2018 έως 2022.  Από τον Απρίλιο 2018 έως τον Σεπτέμβριο 2020 έχουν εγκριθεί 86 αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων (εκ των οποίων 43 είναι διεθνείς και 43 ελληνικές παραγωγές). Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στη χώρα ανέρχεται στα 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσό της επιστροφής χρημάτων μέσω του cash rebate ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ. 

Επιστροφή μετρητών σε εγχώρια ή/και αλλοδαπή οπτικοακουστική παραγωγή σε ποσοστό 35% επιλέξιμων δαπανών που διενεργήθηκαν στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο κύριας παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής και αφορά οπτικοακουστικές παραγωγές που δαπανούν τουλάχιστον 100.000 € και αντίστοιχα 30.000 € ανά επεισόδιο στην Ελλάδα και πληρούν τα πολιτιστικά κριτήρια που θέτει η νομοθεσία. Το ποσό της ενίσχυσης Cash Rebate δεν φορολογείται γιατί αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους παραγωγής του έργου.

 

Ν. 4487/17 (ΦΕΚ 116/Α/9-8-2017)

Ν. 4563/18 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018)

ΚΥΑ 128/11-12-2018 (ΦΕΚ 5810/Β/24-12-2018)

 

ΙΙ. Tax Relief (Φορολογικό κίνητρο)

Με την εφαρμογή του Ν.4172/2013-71Ε και της ΚΥΑ 1007/09-01-2019, το ΕΚΟΜΕ διαχειρίζεται πλέον και το πρόγραμμα tax relief, που προβλέπει φορολογική απαλλαγή ύψους 30% για επενδύσεις σε εγχώριες ο/α παραγωγές (μέσω της ίδιας διαδικασίας που ισχύει για το cash rebate). Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συνδυασμό με το cash rebate αγγίζοντας έως το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής ενός έργου.

Πηγή στοιχείων: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (EKOME)

 

Φορολογικό Κίνητρο 30% 

KYA Αριθμ. 1007/09-01-2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, θα εντοπίσετε στον Χρηματοδοτικό Κανονισμό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου: http://www.gfc.gr/images/files/KANONISMOS_2015.pdf

CIAK Δυτικής Ελλάδας

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημιούργησε το δικό της Film Office για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυσης και υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών, το οποίο αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής και αναφοράς κατά τη διάρκεια γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στην Δυτική Ελλάδα.

 
©2024 CIAK Δυτικής Ελλάδας. All Rights Reserved.

Search